Formy pomocy

Każdy z członków naszej organizacji ma prawo do bezpłatnych form pomocy socjalnej oraz prawnej.

  1. Pomoc prawna dotyczy porad z wyjątkiem pisana pism procesowych.
  2. Zasady przyznawania pomocy socjalnej dostępne są TUTAJ.

W przypadku konieczności skorzystania, z którejś z form pomocy prosimy o kontakt z sekretariatem związków zawodowych.

Joanna Kujawa
Tel. 735 998 939