Zebranie Uczelnianej Komisji koordynacyjnej NSZZ Solidarność UM i USK w Łodzi. 

W dniu 21.04.2021 odbyło się zebranie Uczelnianej Komisji koordynacyjnej NSZZ Solidarność UM i USK w Łodzi.
Na zebraniu podjęto następujące uchwały:
  1. Nr 1 / IV / 2021 w sprawie udzielenia przez Komisję Rewizyjną absolutorium dotyczącego wydatków finansowych w 2020 r.
  2. Nr 2 / IV / 2021 dotyczącą przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r
  3.  Nr 3 / IV / 2021 dotyczącą przyjęcia nowych kwot zasiłków statutowych przysługujących z tytułu:
    Urodzin dziecka – 700 zł
    Zgonu członka Związku – 700 zł
    Zgonu członka rodziny (małżonek, rodzice, teściowie, dziecko) – 500 zł
  4. Nr 4 / IV / 2021, dotyczącą przyjęcia preliminarza na 2021 r.

Ustalono termin następnego spotkania na dzień 28.04.2021