Władze

Przewodniczący

Ireneusz Pieszyński – tel: 530 291-529

Z-cy Przewodniczącego

Joanna Gądek-Sobczyńska  –  42  677-92-05
Anna Pielesiek-Kielma – 272 50 95
Dariusz Staj
Ewa Zielińska – przewodnicząca regionalnej
sekcji służby zdrowia oraz sekretarz prezydium
krajowej sekcji zdrowia.
Sławomir Jędrzejczak

Skarbnik

Berenika Kotyńska  –  42  272 58 74

Sekretarz

Jolanta Nawrocka – 677 91 56

Komisja rewizyjna

Halina Gaś – tel.służb.   42  67-76-927
Małgorzata Kucharczyk –   798 749 256
Janusz Pogocki –   677-92-49/59
Maria Pędziwiatr  – 505 132 048
Dorota Kusztal

Komisja oddziałowa WAM

Sławomir Jędrzejczak – Przewodniczący
tel. 691 403 940

Beata Sadowska – pierwszy zastępca
Stanisław Krysiak – drugi zastępca

Członkowie prezydium

Ewa Bogusławska
Barbara Habierska – 509 583 250
Grażyna Kwiatkowska – 663 571 270
Mirosława Kwiatkowska – 507 496 484
Piotr Mroczyński – 677-66-91
Teresa Majchrzak – 784 454 200
Zenona Pewca – 42 201-43-80
Alicja Piątek
Zbigniew Sablik – tel.służb..  42  664-42-36
Beata Sadowska – 697 161 109
Dariusz Staj
Agnieszka Zawadzka  – 507 815 815
Ewa Zielińska

Komisja Oddziałowa – CKD

Ewa Zielińska – Przewodnicząca
Teresa Majchrzak – zastępca przewodniczącej, członek komisji socjalnej
Dariusz Staj – zastępca przewodniczącej
Teresa Majchrzak – komisja socjalna
Ewa Jasiak – tel.: 535-010-175
Grażyna Kwiatkowska – członek
Agata Bartkowiak-Suchta – członek

Komisja oddziałowa szpitala im. Barlickiego

Piotr Mroczyński – przewodniczący
Mirosława Kwiatkowska – zastępca przewodniczącego

Kontakt do osób, do których nie ma podanych numerów telefonu, jest możliwy poprzez sekretariat Związku Zawodowego.