Petycja – w spr. niedofinansowania nauki i szkolnictwa wyższego

Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo

od 2 grudnia br. trwa ogólnopolska akcja protestacyjna w sprawie niedofinansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Krajowa Sekcja Nauki (KSN) NSZZ „Solidarność” jest organizatorem zbiórki podpisów pod elektroniczną petycją do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów w sprawie trudnej sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach naukowych. Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją. Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:

https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_poprawy_sytuacji_finansowej_w_uczelniach_i_instytutach