Odszedł Marszałek Senior  KORNEL MORAWIECKI

Marszałek Senior KORNEL MORAWIECKI
Założyciel niepodległościowej organizacji „Solidarność Walcząca” . Człowiek niezłomny. Symbol walki o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Był postacią niezwykłą, pokazującą, że nie koniunktura, a wartości, którym był wierny całe życie, są najważniejsze w wykonywaniu misji publicznej. Kawaler Orderu Orła Białego

Cześć Jego Pamięci

Panu Premierowi oraz Całej Jego Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia